Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Riggade anbudsprocesser – BRF-ordförande nekas prövning i HD

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Ekobrott