Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Risk för vattenbrist stoppar bostadshus på västkusten

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Plan- och byggnadsfrågor