Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skandiamannens rätt att betraktas som oskyldig kränktes av åklagaren

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Åklagare, Tillstånd och tillsyn, Mänskliga rättigheter, Europakonventionen