Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Staten måste betala för fiskväg – HD prövar inte frågan

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Förvaltningsprocess, Konstitutionell rätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Djur- och växtskydd, Fri rörlighet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

4 filer tillgängliga