Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stoltrapphiss för 89-årig dam prövas inte

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Kommunalrätt, Plan- och byggnadsfrågor