Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stoppa ner tröjan på sexåring inte sexuellt ofredande

En 62-årig anställd på en skola som åtalades för sexuellt ofredande sedan han bland annat stoppat ner tröjan på en 6-åring precis när hon skulle dra på sig överdragsbyxorna frias i båda instanserna. Handlingen kan inte sägas ha haft en sådan tydlig sexuell inriktning eller prägel att den varit ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet.

62-åringen åtalades för två fall av sexuellt ofredande. Enligt gärningsbeskrivningarna hade han i ena fallet fört sin hand innanför byxorna, men utanpå trosorna, på en flicka som var åtta år och tagit på hennes rumpa. I det andra fallet ska han ha fört sin hand innanför byxorna och trosorna på en 6-åring och tagit på hennes rumpa.

I det första fallet uppgav flickan i förhör att hon reste sig och sprang mot 61-åringen som lyfte upp henne. Han tog om henne med ena handen långt upp på ryggen och den andra handen längre ner. Under upplyftandet flyttade han den övre handen längre ner och kom med handen under hennes byxor men utanför trosorna.

Enligt Värmlands tingsrätt synes det osannolikt att barnet skulle ha berättat något om händelsen om så inte vore fallet eftersom hon likväl reagerat och kommit ihåg händelsen över huvud taget. Det rör sig emellertid om ett mycket kortvarigt händelseförlopp varför det inte heller kan uteslutas att 61-åringen kan ha råkat hamna med handen innanför byxorna utan att ha varit medveten om detta. Enligt tingsrätten saknas därför utredning som visar att han uppsåtligen skulle ha fört handen innanför byxorna. Åtalet ansågs således ej styrkt.

I det andra fallet uppgav målsäganden under barnförhöret att barnen skulle gå ut och hon med flera barn var i färd med att klä på sig ytterkläder. 61-åringen kom då fram till henne och tog tag i hennes tröja bakpå och stoppade ned den i hennes trosor. Han kom då åt hennes skinkor med händerna. Hon hade inte bett honom hjälpa henne med påklädningen och upplevde saken som obehaglig.

Målsäganden skulle, menade tingsrätten, sannolikt inte ha reagerat över händelsen om inte tröjan kommit in innanför trosorna varför det kan betraktas som klarlagt att så skett. Likvisst sker händelsen under kort tid där ett flertal barn och vuxna finns runt omkring och viss brådska förefinns eftersom alla ska ut. Det torde inte vara alltför osannolikt att 61-åringen i detta sammanhang må ha fått ned tröjkanten innanför troskanten utan att ha varit medveten härom. Således föreligger utrymme för att händelsen skett helt utan uppsåt. Således lämnades åtalet också i detta fall utan bifall.

Hovrätten för Västra Sverige konstaterar beträffande den första åtalspunkten att 61-åringen och målsäganden har lämnat olika uppgifter om i vilken situation 61-åringen lyfte upp målsäganden. 61-åringens beskrivning av händelseförloppet framstår inte som så osannolik att den kan lämnas utan avseende och det kan inte uteslutas att han, när han lyfte upp målsäganden, höll på att tappa henne och då flyttade sin hand på sådant sätt att den utan avsikt kom innanför målsägandens byxor. Åtalet under denna åtalspunkt ska därför, som tingsrätten kommit fram till, lämnas utan bifall.

När det gäller den andra åtalspunkten håller hovrätten med tingsrätten om att det inte finns skäl att ifrågasätta målsägandens uppgift om att 61-åringen stoppade ner tröjan i hennes byxor innanför trosorna men det har inte framkommit annat än att tröjan hela tiden var mellan mannens hand och målsägandens hud. Målsägandens uppgift om att 61-åringen stoppade ner tröjan precis när hon skulle dra på sig överdragsbyxorna talar för att han inte hade någon annan avsikt än att just stoppa ner tröjan på det sätt som han angett. Denna handling kan i den förevarande situationen inte sägas ha haft en sådan tydlig sexuell inriktning eller prägel att den varit ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet, se prop. 2004/05:45 s. 149. Även åtalet under denna punkt ska därför lämnas utan bifall.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

b5646_22.pdf

1000 KB
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Brott mot person