Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

SVT förlorar även i HD – ska betala för publicering ur ”järnrörsfilmen”

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Personuppgifter och integritet, Upphovsrätt, IT-rätt