Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tidigare civilanställd hos Polisen får skadestånd för brottsmisstanke

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Trafikbrott, Skadeståndsrätt, Åklagare, Polis, Straffprocess, Övrig offentlig rätt, Förvaltningsrätt