Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tidigare Knutbypastorer fälls – brott i ”starkt hierarkiskt sammanhang”

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Påföljd, Brott mot person, Åklagare, Polis, Kyrkorätt