Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Två och ett halvt års fängelse för julaftonssprängning i Malmö

Malmö tingsrätt dömer en idag 20-årig man till fängelse i två år och sex månader för att på julafton 2014 ha sprängt en bomb vid ett fastighetsbolags kontor i ett flerfamiljshus på området Herrgården i Rosengård. Bakgrunden till händelserna var ett ökat missnöje mot bolaget, som hade övertagit ett flertal fastigheter i området och bland annat vräkt personer som inte hade lägenhetskontrakt. I slutet av november 2014 fattade Svea hovrätt beslut om att vräkningen av 20-åringens familj skulle stå fast. I samband med beslutet utsattes bolaget för tre sprängningar i december 2014. 20-åringen åtalades för alla tre sprängningarna. Ytterligare sex personer, som på olika sätt har kopplingar till varandra och de då aktuella avhysningsärendena, åtalades för sprängningen på julafton. Tingsrätten konstaterar nu att det inte finns tillräckligt med bevis för att 20-åringen var den som utförde de första två sprängningarna, trots att det är bevisat att han befann sig i Rosengård vid tiden för sprängningarna och att han kände till att sprängningarna skulle inträffa. Enligt tingsrätten är det otvivelaktigt att 20-åringen kände ett hat mot bolaget, som han ansåg var ansvarig för vräkningen av hans familj, vilket visar på ett ”uppenbart hämndmotiv”. Varken vittnesuppgifter eller teknisk bevisning är dock tillräcklig och mannen frikänns därför. 20-åringen har erkänt att han låg bakom sprängningen på julafton. Tingsrätten bedömer brottet som allmänfarlig ödeläggelse av normalgraden. I sitt resonemang konstaterar tingsrätten att bomben visserligen har placerats i ett tätbebyggt område i en flerfamiljsfastighet, men att detta inte i sig är tillräckligt för att brottet ska bedömas som grovt. Tingsrätten bedömer dessutom att faran för att andra delar av huset eller att boende i huset skulle ha kommit att skadas har varit ringa. I fråga om de övriga åtalade i målet finns vittnesuppgifter om att minst två personer har hjälpt 20-åringen genom att hindra personer från att gå i närheten av platsen för sprängningen. Ett vittne hade pekat ut två personer, en 16-årig pojke och en 18-årig man, som de som höll vakt. Tingsrätten anser att de genom sitt agerande har hjälpt 20-åringen och på så sätt medverkat till sprängningen. De döms därför för medhjälp till allmänfarlig ödeläggelse och påföljden bestäms till ungdomsvård respektive skyddstillsyn. De tre männen ska även betala skadestånd på sammanlagt drygt 160 000 kronor till bolagets försäkringsbolag. Övriga tilltalade frikänns i brist på bevis. 20-åringen och 18-åringen döms dessutom för skadegörelse för att ha anlagt en brand på en sopstation och ska betala 7 000 kronor vardera i skadestånd.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

093-896-B10932_14.pdf

2 MB
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Brott mot samhället