Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Undanröjd skyddstillsyn efter att ha avvikit från behandlingshem

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Påföljd