Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Uppgifter om covid-19-fall på en kommuns tre äldreboenden inte sekretesskyddade

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlighet och sekretess