Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utvecklingsstörda föräldrar fick nej i HD i vårdnadsmål

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Socialrätt, Vårdnad, umgänge och boende