Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vissa ändringar i avfallsskattelagen

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:124
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Föroreningar, avfall och miljöskador