Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Miljökvalitetsnormer i allmänhet och miljökvalitetsnormer för vatten i synnerhet

I det här avsnittet går Björn Hellman igenom ett ämne som under senare år har fått ökad betydelse för såväl tillståndsprövningen av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som tillsynen över sådana verksamheter, nämligen miljökvalitetsnormer för vatten. Förutom i tillstånds- och tillsynsfrågor enligt miljöbalken har normerna även betydelse vid prövning enligt till exempel plan- och bygglagen.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp