Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Dagvatten och avloppsvatten

I det här avsnittet pratar Björn Hellman dagvatten och avloppsvatten. En fråga som förmodligen uppkommer ganska ofta vid exploateringsprojekt är nämligen frågor om vad som definitionsmässigt enligt miljöbalken är att se som avloppsvatten. Bakgrunden är två avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 11222-16 och mål nr M 11218-16. Båda avgörandena meddelades den 20 oktober 2017.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp