Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Dagvatten och avloppsvatten

I det här avsnittet pratar Björn Hellman dagvatten och avloppsvatten. En fråga som förmodligen uppkommer ganska ofta vid exploateringsprojekt är nämligen frågor om vad som definitionsmässigt enligt miljöbalken är att se som avloppsvatten. Bakgrunden är två avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 11222-16 och mål nr M 11218-16. Båda avgörandena meddelades den 20 oktober 2017.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms