Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Kommuners ansvar för information om fastigheter

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet tar Ulf Jensen upp kommuners ansvar för information om fastigheter. Intressant ämne både för kommuner som lämnar ut information och exploatörer som är beroende av att informationen är korrekt. Jensen går pedagogiskt igenom problematiken. Han redogör för Skadeståndslagen 3 kap 3 § och de tre grundläggande frågorna i denna paragraf. 1. Vad menas med ”fel eller försummelse”? 2. Vad är ”felaktiga upplysningar eller råd”? 3. Vad innebär förutsättningen ”särskilda skäl”?. Därefter går Jensen vidare med att kommentera bakgrund, praxis och vad förarbetena säger gällande kommuners ansvar för information om fastigheter. Avslutningsvis tar Jensen upp ett pinfärskt rättsfall från HD.

Ulf Jensen
Professor i fastighetsvetenskap

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp