Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Skyddet för äganderätten i FBL och PBL

Advokat – utbildningsintyg

Kan grannarna ta min mark eller kan kommunen upphäva min byggrätt? Ulf Jensen tar upp spännande frågor om äganderättsskyddet i fastighetsbildningslagen och plan- och bygglagen. Jensens svar är väl underbyggda från grundlagen och framåt. Ett mycket lärorikt avsnitt med de viktigaste rättsfallen gällande fastighetsreglering med tvång och ändring av detaljplaner sedan genomförandetiden löpt ut.

Ulf Jensen
Professor i fastighetsvetenskap

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp