Lexnova Play

Miljörätt

Få de senaste nyheterna inom ditt område. Några av landets ledande experter håller dig uppdaterad på nya regler och lagar i såväl Miljöbalken som EU:s miljölagstiftning för att hjälpa dig fatta rätt beslut. 

  • Juridisk nyhetstjänst i streamingformat
  • 10 nya avsnitt per år
  • Följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning

Urval av experter

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co
Agnes Larfeldt
Advokat, Agnes advokater
Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet
Michelle Hesselbrandt
Fastighetsjurist

Play (52)

Miljöskadestånd

I det här avsnittet går Stefan Rubenson igenom miljöbalkens regler i 32 kapitlet om miljöskadestånd. Miljöbalkens regler om miljöskadestå...

Ekologisk kompensation

Joel Mårtensson tar upp vad ekologisk kompensation är och vad det innebär. Den nyligen framlagda statliga offentliga utredningen, med för...

Förorenade fastigheter

I det här avsnittet pratar Stefan Rubenson om ansvaret för förorenade fastigheter. Hur uppkommer ansvaret och hur övergår det till en ny ...