Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Alla video från Lexnova Play

Jämkning av avtalsvillkor

Coronapandemin har medfört att en mängd gäldenärer har ansett att deras åtaganden ska jämkas på grund av ”senare inträffade förhållanden”...