Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Del 1. Fyra färska HD-domar om utvisning på grund av brott. Del 2. Fördelar och nackdelar med kronvittnen?

Advokat – utbildningsintyg

Del 1. En utlänning som begår brott får utifrån vissa förutsättningar utvisas ur Sverige. Vad krävs för att utvisa utlänningar som haft permanent uppehållstillstånd i flera år? Vilken betydelse kan verkställighetshinder få för prövningen? Med ledning av fyra HD-avgöranden diskuterar Jack Ågren hur domstolen gör dessa avvägningar och vilken eventuell betydelse en utvisning kan komma att få för straffmätningen.
Del 2. Riksdagen röstade i april om att utreda ett system med kronvittnen. Vad talar egentligen för respektive mot att tillåta kronvittnen? Är det nu dags att också Sverige, likt flera andra stater, inför ett sådant system? Jack Ågren ringar in huvudargumenten för respektive mot ett införande och reflekterar över att det finns en hel del oklarheter som måste redas ut.

Jack Ågren
Docent i straffrätt

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp