Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Del 1. Ny HD-dom om gränsdragningen mellan mordbrand och grov mordbrand. Del 2. Brottsbalkens preskriptionsregler

Advokat – utbildningsintyg

Del 1. Gränsdragningen mellan mordbrand och grov mordbrand har länge varit oklar i Sverige. I ett färskt avgörande från Högsta domstolen klargör man såväl gradindelningen som straffvärdebedömningen om vad som ska anses vara grov mordbrand och vad som är att hänföra till mordbrand av normalgraden. Domen kan även bli vägledande i andra fall där det handlar om farebrott.
Del 2. Det finns olika skäl bakom bestämmelserna om preskription. Generellt är det så att angelägenheten att bestraffa ett brott blir mindre ju äldre brottet är. Jack Ågren går igenom de två huvudformerna av preskription; åtalspreskription och påföljdspreskription. Han tittar också på de kompletterande bestämmelserna om så kallad absolut preskription.

Frida Wallin
Advokat och delägare vid advokatbyrån Block Advokater
Jack Ågren
Docent i straffrätt

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms