Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Det förstärkta laglottsskyddet och ändring av talan - HD:s två prövningstillstånd

Advokat – utbildningsintyg

Högsta domstolen ska pröva två viktiga familjerättsliga frågor. Det ena gäller återbäring av gåva enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken. Det andra är huruvida ett nytt yrkande i ett mål om laglottskränkning enligt ärvdabalken stödjer sig på väsentligen samma grund som det ursprungligen framställda. Fredric Renström går igenom rättsfallen och tar upp de olika frågeställningar som vi hoppas få svar på från Högsta domstolen.

Fredric Renström
Advokat och delägare vid Lindskog Malmström Advokatbyrå

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom familjerätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat