Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Höjt försörjningskrav och nya domar från AD och EU-domstolen

Advokat – utbildningsintyg

Från den 1 november höjs försörjningskravet för den som söker arbetstillstånd i Sverige. För att få arbetstillstånd krävs en lön som uppgår till minst 80 procent av aktuell medianlön. Vidare upphör yrkesintroduktionsanställning. Tommy Iseskog redogör för vad reglerna innebär i praktiken. På gång är förslag om avskaffande av ersättning för höga sjuklönekostnader, samtal om svenska modellen och pensionsgruppen utvidgas till att samtliga riksdagspartier ska ingå. Från Arbetsdomstolen ett antal intressanta mål om arbetstvist, kollektivavtalstolkning, tvisteförhandling vid krav mot enskild arbetstagare, företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad, förhandlingsskyldighet enligt 32 § lagen om anställningsskydd. Från EU-domstolen en intressant dom om tillämpning av nationell lag som strider mot EU-rätten. Om nationell myndighet tillämpar nationell lag som strider mot EU-rätten, ska nationell domstol utdöma skadestånd till den drabbade. Avslutningsvis en dom från Svea hovrätt om meddelarsskydslagen.

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom arbetsrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat