Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar del 2

Advokat – utbildningsintyg

Regelverket har stor praktisk betydelse vid t.ex. exploatering eftersom det klargör vem eller vilka som har det offentligrättsliga ansvaret för undersökning och sanering av förorenade områden. I det här avsnittet går Björn Hellman bland annat igenom efterbehandlingsansvarets omfattning, det solidariska ansvaret, om skälighetsavvägningarna, effekterna av värdeökning.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

2490kr

ex. moms

Köp