Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Miljökvalitetsnormer för vatten - praxis i anledning av den s.k. Ragn-Sellsdomen

Advokat – utbildningsintyg

Mark- och miljööverdomstolen har i en uppmärksammad dom klargjort flertalet frågor om tillämpningen av försämringsförbudet för vattenmiljö i 5 kap. 4 § miljöbalken, i synnerhet vad som utgör en otillåten försämring enligt bestämmelsen. Genom avgörandet kan vi framöver förvänta oss en mer stringent rättstillämpning. Björn Hellman redogör för avgörandet som kommer få betydelse vid prövningen av många miljötillståndspliktiga verksamheter och detaljplaner. Ett viktigt avsnitt för dig som vill hålla dig uppdaterad inom miljörätten.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom miljörätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat