Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Rådighetsinskränkningar i gåvobrev

Är gåvotagares barn bunden av hembudsklausul i ursprungligt gåvobrev? I ett färskt rättsfall från Svea hovrätt besvaras frågan. Marie Wessel går igenom rättsfallet och kompletterar med relevant praxis. Avslutningsvis praktiska tips vid upprättande av gåvobrev om hembudsskyldighet och begränsningar att sälja enligt samäganderättslagen.

Marie Wessel
Advokat och delägare vid Lindskog Malmström Advokatbyrå

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms