Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Summering av familjerättsåret 2021

Advokat – utbildningsintyg

De viktigaste familjerättsliga avgörandena från 2021 diskuteras i detta avsnitt. Vi tar bland annat upp följande från högsta domstolen; "Den oskäliga skifteslikviden" som handlar om avtalslagens bestämmelser om ogiltighet och jämkning på familjerättsliga avtal, "Orrögåvan" om mottagaren av en gåva i det andra ledet har ansetts vara bunden av föreskriften i det ursprungliga gåvobrevet vid försäljning av andelen, "Bröstarvingarnas taleändring" ett mål om återbäring till följd av en laglottskränkning enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken där det framställdes ett yrkande om återbäring av gåva med tillämpning av 3 kap. 3 § ärvdabalken. Avslutningsvis tankar om vad 2022 kan komma att innehålla.

Fredric Renström
Advokat och delägare vid Lindskog Malmström Advokatbyrå
Marie Wessel
Advokat och delägare vid Lindskog Malmström Advokatbyrå

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom familjerätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat