Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Surrogation och sammanblandning av giftorättsgods

Surrogation och sammanblandning av giftorättsgods vållar åtskilliga praktiska problem. Föreligger ett erforderligt samband mellan den ursprungliga enskilda egendomen och den senare förvärvade egendomen? Hur bevisas sambandet? Vad är avkastning respektive surrogation? Marie Wessel redogör och ger svar samt kompletterar med relevant praxis. Avslutningsvis går vi igenom ett intressant prövningstillstånd i Högsta domstolen där frågan gäller om enskild egendom, under den tid som medlen var insatta på ett gemensamt konto, förlorat karaktären av enskild egendom – och om så inte var fallet – konsekvensen av detta för frågan om aktierna i ett senare bildat bolag utgör enskild egendom.

Marie Wessel
Advokat och delägare vid Lindskog Malmström Advokatbyrå

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom familjerätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat