Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Life Science – regleringen för läkemedel och medicinteknik

Nya regelverk höjer kraven på läkemedels- och medicinstekniska företag. Regelöverträdelser kan vara till fara för patienters hälsa och det utvecklande företaget riskerar att drabbas av skadeståndsansvar eller annan sanktion. Uppdatera dig om regelverkens innehåll och hur du bäst upprättar avtal som används inom Life Science.

Per  Hedman
Partner vid advokatbyrån Cirio med specialisering mot bland annat M&A och Life Science.
Christopher Tehrani
Head of Patent Litigation och Senior Counsel vid advokatbyrån Cirio.
Anders Burén
Senior Counsel vid Cirio Advokatbyrå och del i byråns grupp för Life Science och vård. 

Välkommen till ett seminarium om juridiken för Life Science med advokaterna Per Hedman, Christopher Tehrani och Anders Burén från Cirio Advokatbyrå. Här får du kunskap om den rättsliga regleringen av läkemedel och medicinteknik.

Efter seminariet har du en god förståelse för utvecklingsproceccen av nya produkter på marknaden och vilka legala aspekter som spelar in. Dessutom får du handfasta råd om de viktigaste avtalstyperna inom Life Science.  

Ur innehållet:  

  • Genomgång av central reglering på life science-området 
  • Grundläggande principer i läkemedelslag 
  • Grundläggande kunskaper om vanliga avtalstyper inom life science 
  • Steg vid utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter 


Intyg på 1,5 utbildningstimmar utdelas vid efterfrågan.

Frukostserveras från kl. 8.00. Seminariet startar kl. 8.25.

Datum
Onsdag 4 mars
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk