Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig


Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Användning av Google Analytics.pdf

2 MB

Användning av Google Analytics – i ljuset av de senaste tillsynsbesluten

Det har ifrågasatts om användning av Google Analytics är förenligt med reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning och särskilt reglerna om överföring av personuppgifter till ett tredje land utanför EU/EES-området i GDPR. Detta bland annat mot bakgrund av EU-domstolens dom i det s.k. Schrems II-målet.

Fredrik  Eråker
Advokat vid edpLaw
Johan Thörn
Advokat och partner vid edpLaw
Johan Sundberg
Advokat och partner vid edpLaw

Under webbinariet går Johan Sundberg, Johan Thörn och Fredrik Eråker igenom den rättsliga hanteringen av personuppgifter vid användning av Google Analytics. Du får förståelse för tillsynsmyndigheternas syn på användning av Google Analytics ur ett GDPR-perspektiv och praktiska tips och råd över vilka lösningsalternativ som finns och som kan implementeras internt.

Ur innehållet:

  • Bakgrunden till besluten
  • Närmare om besluten
  • Principiella frågor i besluten
  • Handlings- och lösningsalternativ
  • Vad händer härnäst?


Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

995kr

ex. moms

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand