Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Dialog och kontakter i offentlig upphandling.pdf

2 MB

Ny praxis om påtalandeskyldighet – vad gäller?

Det finns stora möjligheter till dialog mellan offentliga beställare och (potentiella) leverantörer. Under år 2022 har förutsättningarna för dialog i samband med offentlig upphandling delvis förändrats med anledning av ny rättspraxis och nya bestämmelser. Den största nyheten kom i början av året, då Högsta förvaltningsdomstolen kom med två avgöranden avseende det s.k. skaderekvisitet. Avgörandena medför att potentiella anbudsgivare ofta bör vara mer aktiva under anbudstiden genom att via ”Frågor & svar” ifrågasätta brister i upphandlingsdokumenten.

Alice Grapp
Biträdande jurist vid AG Advokat
Viktor Hård af Segerstad
Advokat vid AG Advokat

Under detta webbinarium behandlar Viktor Hård af Segerstad och Alice Grapp från AG Advokat vilka kontakter leverantörer och upphandlande myndigheter ska, bör och får ha, under och efter själva upphandlingsförfarandet. De diskuterar bl.a. den nya påtalandeskyldigheten, sekretessfrågor, ny rättspraxis och lagändringar på området.

Ur innehållet:

  • Leverantörer bör numera ställa frågor under upphandlingsförfarandet för att åstadkomma korrekta och tydliga upphandlingsdokument.
  • Det finns stora möjligheter till dialog genom hela upphandlingsförfarandet och de möjligheterna bör tillvaratas av både beställare och leverantörer.
  • Nya bestämmelser om upphandlingar under EU:s tröskelvärden och nya bestämmelser om preklusionsfrister i samband med ansökan om överprövning av upphandling.
  • Behovet av ändringar i offentligt upphandlade avtal är emellanåt stort. Upphandlingsreglerna innehåller begränsningar men också möjligheter kring ändringar av avtal. 

Målgrupp:

Webbinariet riktar sig till såväl privat som offentlig sektor. Innehållet passar dig som är leverantör till offentlig sektor, bolagsjurist, upphandlare eller kommunjurist.

Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

1995kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand