Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

Ersättningsrätt när det allmänna ingriper – typsituationer

När en myndighet fattar beslut enligt miljöbalken som innebär att mark tas i anspråk eller att markägarens möjligheter att använda sin mark begränsas aktualiseras frågan om rätten till ersättning för markägaren. Hur undviker man riskerna att inte få den ersättning man har rätt till och säkrar rimliga ersättningsbelopp?

Henrik Malmberg
Jurist/Senior associate vid Agnes Advokatbyrå

Under detta seminarium går Henrik Malmberg igenom de grundläggande förutsättningarna för ersättningsrätt vid ingripande från det allmänna och hur ersättningsbestämmelserna har tillämpats i praxis. Få en uppdatering av ersättningsrättens omfattning och begränsningar, viktiga avgöranden och processuella frågor. 

Ur innehållet:

  • Ersättningsrätt för markägare
  • Beslut om vattenskyddsområden
  • Natura 2000-tillstånd
  • Beslut inom ramen för samråd (12:6 MB)


Vill du få tillgång till detta Webbinarium?

När du köper detta Webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms