Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Språkkrav och diskriminering.pdf

900 KB

Språkkrav och diskriminering

Kommunikation och språklig förståelse är en viktig del för tillhörighet i såväl arbetslivet som i andra delar av livet. Olika språk kan många gånger vara en tillgång men i vissa sammanhang en försvårande omständighet. Arbetsgivaren bestämmer, via sin arbetsledningsrätt, vilka olika kompetenskrav som ska gälla på en arbetsplats och generellt finns ingen möjlighet för arbetstagare att juridiskt ”överpröva” kompetenskraven såvida det inte kan anses strida mot god sed, lag eller förordning.

Georg Frick
Arbetsrättskonsult

Under detta webbinarium diskuterar Georg Frick från Frick HRconsulting huruvida en arbetsgivare får bestämma att en arbetstagare ska prata svenska på jobbet eller om ett sådant krav kan vara i strid med diskrimineringslagen. Du får vägledning kring hur arbetsgivare på ett rättssäkert sätt kan orientera sig i dessa frågor och kunna ställa krav men samtidigt följa diskrimineringslagen.

Ur innehållet:

  • Diskriminering (direkt och indirekt)
  • Trakasserier
  • Diskrimineringsgrunderna (grupptillhörighet)
  • Undantag från diskrimineringsförbuden
  • Språkkrav via språkpolicy
  • Syfte med språkpolicy
  • Rättsfall

Målgrupp:

Chefer med personalansvar, HR-chefer, HR-konsulter, fackligt förtroendevalda

Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

1995kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand