Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Tolkning av AB-avtalen och gedigen praxisgenomgång.pdf

3 MB

Tolkning av AB-avtalen och gedigen praxisgenomgång

Entreprenadavtal är grunden för alla byggnationer och tolkningen av avtalet kan påverka kostnaden för genomförandet, men även kvaliteten på entreprenaden. Entreprenadrätten har alltid varit undantagen från lagstiftning och därför har bygg- och anläggningsbranschen själva fått utforma standardavtal, nuvarande AB 04 och ABT 06. Men hur skiljer sig tolkningsmetoden av entreprenadavtal mellan domstol och skiljenämnd?

Erik Svedlund
Specialist Counsel vid Setterwalls Advokatbyrå
Aleksandra Ilic
Associate vid Setterwalls Advokatbyrå

Under detta webbinarium redogör Erik Svedlund och Aleksandra Ilic från Setterwalls Advokatbyrå för de grundläggande principerna inom avtalstolkning och de olika metoderna för tolkning av AB-avtalen samt ger en gedigen praxisgenomgång. Föreläsarna diskuterar också tolkningen av entreprenadavtal genom tiderna och om det verkligen har skett ett skifte av tolkningsmetod för entreprenadavtalen.

Ur innehållet:

  • Grundläggande avtalstolkning
  • Praxisgenomgång
  • Redogörelse av HD:s tolkningsmetoder respektive skiljeförfarandets tolkningsmetoder
  • Slutsatser som kan dras utifrån doktrin samt praxis

Målgrupp:

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med entreprenadrätt och entreprenadavtal inom både offentlig och privat sektor. Innehållet passar även bolagsjurister, entreprenörer, beställare och konsulter, samt jurister inom processrätt.

Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

1995kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand