Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Behöver man som markexploatör beakta miljöbalkens regler?

Om undantaget från skyldigheten att anmäla eller söka tillstånd för vattenverksamhet tillämpas felaktigt riskerar en exploatör i värsta fall att begå en brottslig gärning. Carina Holmgren och Alexandra Kruse klargör i vilka fall undantaget är tillämpligt och vad uppenbarhetsrekvisitet innebär i praktiken.

Alexandra Kruse
Advokat vid holmgrenhansson advokatbyrå
Carina Holmgren
Advokat och grundare av holmgrenhansson advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp