Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Berättigade förväntningar eller negativ rättskraft?

Hur förhåller sig svensk rätts princip om skydd mot ändring av för den enskilde gynnande förvaltningsbeslut till EU-rättens principer om skydd för berättigade förväntningar respektive förvärvade rättigheter? Vad har god eller ond tro för betydelse i frågan gällande retroaktiv respektive framåtsyftande verkan? Carl Lebeck skriver om ett inte helt okomplicerat område, bland annat om de specifika grunderna för att ändra rättsligt bindande förvaltningsbeslut i medlemsstaterna, med utgångspunkt i praxis, lagar och förordningar.

Carl Lebeck
Jur. dr. i offentlig rätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom offentlig rätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.