Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Betydelsen av principen om non-refoulement

I ett nytt avgörande från Migrationsöverdomstolen behandlas betydelsen av principen om non-refoulement. Domen innebär att kravet på giltig ursäkt vid ny prövning inte måste vara uppfyllt i de fall en person riskerar att utsättas för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter vid utvisning. Madelaine Seidlitz analyserar avgörandet och dess betydelse för rättstillämpningen.

Madelaine Seidlitz
Jurist vid Amnesty International

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

1490kr

ex. moms

Köp