Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Boutredningsmannens möjlighet att överlåta fast egendom som tillhör dödsbo

När dödsbodelägarna inte är överens kan en boutredningsman utses för att förvalta och skifta boets tillgångar mellan dem. När det gäller överlåtelse av fast egendom eller tomträtt är boutredningsmannens annars vidsträckta behörighet begränsad – om inte samtliga dödsbodelägare samtycker, måste rättens tillstånd inhämtas. Vad krävs för att ett sådant tillstånd ska lämnas, vilka omständigheter är av betydelse och vilka åtgärder bör boutredningsmannen ha vidtagit – och vad återstår för boutredningsmannen att göra, om domstolen säger nej? Per Westman ger sin analys av en viktig rättsregel samt redogör för HD-praxis som belyser hur den ska tillämpas.

Per Westman
Advokat, Advokat Per Westman AB

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom familjerätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.