Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Domstolar ska verka för förlikning – men inte till vilket pris som helst

Att försöka få parter i dispositiva tvistemål att förlikas är ett av domstolens kärnuppdrag. Samtidigt som såväl parterna som samhället ofta vinner på detta, måste enskildas rätt till domstolsprövning respekteras. Fredrik Bergman och Johannes Forssberg redogör för fyra typfall där domstolen bör vara försiktig med att övertala part att gå med på förlikning, liksom för de konsekvenser förlikningen kan få.

Fredrik Bergman
Jurist och chef för Centrum för rättvisa
Johannes Forssberg
Jurist vid Centrum för rättvisa

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

1490kr

ex. moms

Köp