Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Ersättning vid plangenomförande åtgärder

Ägare till fastighet som avstår mark vid genomförande av detaljplan har rätt till ersättning i form av löseskilling eller intrångsersättning jämte påslag med 25 procent. Kan värderingen av ersättningen till innehavare av tomträtt och andra nyttjanderätter skilja sig åt beroende på om planen genomförs genom inlösen enligt plan- och bygglagen eller fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen? Jon Fägerquist och Erik Stark ger sin analys, i väntan på Högsta domstolens prövning av ett oklart rättsläge och komplicerat materiellt regelsystem.

Erik  Stark
Associate vid Advokatfirman Lindahl
Jon Fägerquist
Advokat och partner vid Advokatfirman Lindahl

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom fastighetsjuridik

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.