Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Finansiering av mindre företag enligt de nya prospektreglerna

Nya regler för prospekt i Sverige och EU innebär bland annat nya prospekttyper och lägre tröskelvärden för skyldigheten att registrera och publicera EU-prospekt. Robert Sevenius diskuterar om den nya prospektförordningen uppfyller sitt syfte att underlätta för mindre och medelstora bolag att få tillgång till den europeiska kapitalmarknaden.

Robert Sevenius
Ekon. lic., jur.kand.

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

1490kr

ex. moms