Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Förvaltningslagens regler om överklagbarhet

Universitets och högskolors beslut får till stor del inte överklagas och Universitets- och högskolerådets beslut fattade med stöd av högskoleförordningen får inte överklagas alls. Trots dessa överklagandeförbud har förvaltningsdomstolarna i flera fall tillåtit överprövning. Lars Bejstam diskuterar, mot bakgrund av aktuell praxis, möjligheten att överklaga beslut som fattats med stöd av reglerna om ändring av beslut i 37 § förvaltningslagen.

Lars Bejstam
Jur. dr och docent i förvaltningsrätt samt verksam vid Bejstam Juridik

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom offentlig rätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.