Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Förvaltningslagens regler om överklagbarhet

Universitets och högskolors beslut får till stor del inte överklagas och Universitets- och högskolerådets beslut fattade med stöd av högskoleförordningen får inte överklagas alls. Trots dessa överklagandeförbud har förvaltningsdomstolarna i flera fall tillåtit överprövning. Lars Bejstam diskuterar, mot bakgrund av aktuell praxis, möjligheten att överklaga beslut som fattats med stöd av reglerna om ändring av beslut i 37 § förvaltningslagen.

Lars Bejstam
Jur. dr och docent i förvaltningsrätt samt verksam vid Bejstam Juridik

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

1490kr

ex. moms