Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Frågor av ”utpräglat personlig karaktär” – HD om ställföreträdares behörighet

Är förvaltare respektive gode män behöriga att för huvudmannens räkning ansöka om äktenskapsskillnad? Det prövade Högsta domstolen nyligen i två mål där huvudmännen på grund av demens inte själva kunde uttrycka sin mening, och där den andre maken motsatte sig skilsmässa. Men är ansökan om äktenskapsskillnad en rättshandling av utpräglat personlig karaktär och innebär domarna ett avsteg från gällande rätt? Per Westman ger sin analys.

Per Westman
Advokat, Advokat Per Westman AB

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom familjerätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.