Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Illojal processföring i rättegång – så kan den hanteras

Ibland ställs man som ombud inför frågor där rättegångsbalken mer eller mindre ställs på sin spets på grund av motpartens illojala processföring. Bengt Bolin redogör för några övergripande överväganden som det då kan finnas anledning att göra. Vad gäller om part inte anger rättsfakta och bevisning före respektive under förberedelsen, vilka sanktioner kan bli aktuella och mot vem kan man rikta dem – part, ställföreträdare eller ombud, eller, vid processbolag; ägare eller styrelseledamot?

Bengt Bolin
Advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom processrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.