Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Implementering av EU:s nya dricksvattendirektiv

Trots att såväl tillgång till vatten för dricksvattenproduktion som dess kvalitet generellt är god i Sverige har vi under senare år drabbats av såväl föroreningar av dricksvatten som vattenbrist. Även för svensk del kommer EU:s nya dricks­vattendirektiv därför att innebära en hel del förändringar – inte minst för myndigheter och VA-huvudmän som får större ansvar i och med införandet av den riskbaserade metoden och de omfattande rapporterings­kraven. Johanna Lindqvist och Jonathan Svitzer redogör för dricksvattendirektivet och dess konsekvenser, liksom för det nyligen presenterade betänkandet.

Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl
Jonathan Svitzer
Associate vid Advokatfirman Lindahl

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom miljörätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.