Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Intressekonflikter i finansiella institut – regelverket och besluten

Olika typer av finansiella institut har olika krav på sig vad gäller identifiering och hantering av intressekonflikter. Frågan är ständigt aktuell i sanktionsbeslut och lagförslag för finanssektorn. Kunskap om de sektorsspecifika reglerna är nödvändig för att säkerställa regelefterlevnaden – men genom att blicka ut över annan reglering kan det interna arbetet förfinas och förbättras. Det konstaterar Helene Holm, som redogör för de övergripande kraven, liksom för Finansinspektionens beslut på området.

Helene Holm
Advokat och grundare av advokatbyrån Swahn & Holm

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla expertkommentarer inom compliance

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.