Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Jord värd att bruka?

I maj månads expertkommentar i fastighetsjuridik skriver Hanna Tynkkynen och Jöns Gerhardsson om begreppet ”brukningsvärd jordbruksmark” och under vilka förutsättningar sådan mark kan tas i anspråk för byggnation, framför allt för enstaka byggnader utanför detaljplanelagt område. Kommentaren utgår från den senaste tidens praxis från Mark- och miljööverdomstolen.

Hanna Tynkkynen
Advokat och delägare vid advokatbyrån Gerhardsson Tynkkynen Advokater
Jöns Gerhardsson
Advokat och delägare vid advokatbyrån Gerhardsson Tynkkynen Advokater

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp