Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Klimat, miljö och sociala villkor – nya upphandlingskrav

Regeringen föreslår i en nyligen publicerad lagrådsremiss att det ska införas en skyldighet att vid offentliga upphandlingar beakta samhällsintressena klimatet, miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter om upphandlingens art och syfte motiverar det. Andrea Sundstrand ger en bakgrund till innehållet i lagrådsremissen och förslaget om de nya bestämmelserna, som är tänkta att träda i kraft i juli 2023, och som innebär nya krav på upphandlande organisationer.

Andrea Sundstrand
Docent vid Stockholms universitet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla expertkommentarer inom offentlig upphandling

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.