Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Kontrollåtgärder på arbetsplatsen – regler och rättigheter

Anställningsförhållandet präglas av en obalans mellan å ena sidan arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och å andra sidan arbetstagarens ställning som underordnad arbetsgivaren. Detta maktförhållande ger arbetsgivaren i kombination med teknikutveckling stora möjligheter att utöva kontroll över arbetstagarens privata sfär. Vilka regler och vilka förhållningssätt gäller i den situationen? Jonas Wiberg tittar närmare på åtgärder gällande bland annat hälsa, datorer samt in- och utpassering, och redogör för AD-praxis.

Jonas Wiberg
Arbetsrättsjurist

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom hr

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.